Hemslöjden - Kerstin

Hemslöjden - Kerstin

SLÖJDHANDLEDARUTBILDNING

  • 02 februari 2016 |

Plats: Hemslöjdsgården, Läroverksgatan 7 i Linköping

Lärare: Nina Bäckman, Kerstin Eriksson, m fl.
Tid: 9.00 – 17.00 Lördagarna 24 okt, 21 nov 2020, 23 jan,
20 mars, 24 april 2021 
Pris: 3900 kr inkl. material.

Slöjdhandledarutbildningen syftar till att ge pedagogiska verktyg och metoder till dig som vill slöjda med barn. Vi blandar teori och praktik och efter kursen har du skaffat dig praktisk kunskap i olika slöjdtekniker, en exempelsamling och en uppsättning pedagogiska hjälpmedel.

Kursen passar för dig som vill förmedla slöjdkunskaper till barn i olika sammanhang. Du kan vara pedagog i skola, fritids, kulturskola, museum eller ledare i scouter, kyrka eller förening.

barn 3   barn 2  barn 1

Prenumerera på denna RSS-feed

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss