Lyssna på sidans text

Föreningen
Lintågan - Östgötalin


Föreningen för dig som är nyfiken på eller
redan fångad av att arbeta med en av våra äldsta spånadsväxter.
Föreningen bildades i mars 1995 med
målsättning att främja, bevara och utveckla
lintraditionen i Östergötland.

ladan i Broddebo

Föreningen arbetar aktivt med alla moment från linsådd till spinning.
Vägen till färdigspunnet lingarn innefattar många moment och sträcker sig över en stor del av året. Vi sår lin om möjligt i slutet av april med sikte på att kunna rycka linet i månadsskiftet juli – augusti. Därefter sker torkning, frörepning, rötning, torkning, bråkning, skäktning, häckling och spinning.

Linstationen där vi samlas och där vi också har våra redskap ligger i Broddebo, Åtvidaberg.
Är Du intresserad av att delta i vår gemenskap kring arbetet med lin och linberedning är Du välkommen som medlem i föreningen LINTÅGAN.

Bland föreningens medlemmar finns både
yrkesverksamma och noviser. Vi ställer inga krav på dig som medlem.
Bli medlem genom att sätta in 100 kr på
postgiro 19 81 541 – 4.
Glöm inte av skriva in ditt namn och
e-postadress.

Vill du veta mer, boka studiebesök m.m. kan du kontakta
ann-Sofie.svansbo@hemslojd.org

PLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019


Arbetsmöten på linstationen i Broddebo kl 10 - 13
11 maj öppning o städning a logen,
ev frörensning
8 juni eventuellt vattenrötning
10 augusti förberedelser inför studiebesök
12 oktober markrötning av årets lin
17 – 18 oktober kurs, Bereda och spinna lin.
anmälan, se Hemslöjden i Östergötlands hemsida; kurser

Vid arbetsmötena är logen öppen för besök och beredning. Besök av större grupper och
beredning av större mängd linhalm görs efter överenskommelse.

2019 odlar vi lin hos Monika Dufmats, Ängkullen Boltorp.
Tidpunkt för sådd och ryckning meddelas i så god tid som möjligt via mail och facebook

Årsmöte 2019 hålles den 10 mars kl 10.00 hos Marie Lord Vimarka, Olivelund 2.

Studiebesök från folkhögskolor och universitet tas emot under veckorna 33 – 37, 12 augusti tom 13 september. Anmälan görs till textilslöjdskonsulent Ann-Sofie Svansbo, Östergötlands Läns Hemslöjdsförening
ann-sofie.svansbo@hemslojd.org tel 070-64 00 581

SKANSEN5

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss