Om Hemslöjden

Lyssna på sidans text

 

Hemslöjden bevarar och förmedlar kunskap om slöjd och stimulerar intresset

I varje län finns en länshemslöjdsförening med tillhörande lokalföreningar. De arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjd och dess lokala särdrag. Verksamheten består av kurser, utställningar, slöjdcaféer, resor, föreläsningar, Slöjdklubben och slöjdläger.


Hemslöjdsföreningen är till både för dig som är intresserad av slöjd i största allmänhet och för dig som är aktiv slöjdare. För många är gemenskapen med andra slöjdintresserade den främsta anledningen till medlemskap.

Högst upp

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss