UTSTÄLLNING


 

100 FOLK, en bred och gränslös sommarutställning på Hemslöjdsgården i Linköping. Ett hundratal utställare visar sin tolkning av folkkonst idag,
i Slöjdgalleri och gårdsmagasin.

Inbjudan har gått ut till professionella, amatörer, barn och unga, skolklasser och slöjdklubbar som alla ger sin tolkning av begreppet.

Vi utlovar en stor bredd i material, teknik och uttryck.

 Maja affisch

Utställningen stöttas av Region Östergötland

Högst upp

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss