UTSTÄLLNING


UNDER SAMMA TAK


Östgöta konstförenings jurybedömda utställning

kommer att genomföras med vernissage den 21 oktober 2107

med finnissage den 11 mars 2018 på Östergötlands museum

undersammatak

Östgöta konstförening arrangerar en jurybedömd salong –  Under samma tak  –
för bildkonst, formgivning, konsthantverk och slöjd tillsammans med Hemslöjden
i Östergötland, Skådebanan i Östergötland och Östergötlands museum.
Inbjudan riktar sig till konstnärer, formgivare, konsthantverkare och slöjdare nu
boende och verksamma i Östergötland.
Regler för deltagande och tider för inlämning och avhämtning
fi nns tillgängliga för nedladdning från www.undersammatak.nu.
Inlämning sker 15-17 september 2017, kl 12.00 - 15.00, på Östergötlands
museum, Linköping.
För ytterligare upplysningar, kontakta:
Anders Lindkvist, 070 - 58 90 516, anders.lindkvist.idea@hotmail.com
Björn Gustavsson, 070 - 66 55 101, dockebo@gmail.com
Kerstin Eriksson, 070 - 64 00 651, kerstin.eriksson@hemslojd.org
Ann-Sofie Svansbo, 070 - 64 00 581, ann-sofie.svansbo@hemslojd.org
Ulrika Cederberg, 070 - 81 62 949, ulrika@skadebanan.nu
Lena Lindgren, 070 - 19 19 254, lena.lindgren@ostergotlandsmuseum.se

Inbjudan [PDF]

 

Högst upp

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss