SLÖJDHANDLEDARUTBILDNING

Plats: Hemslöjdsgården, Läroverksgatan 7 i Linköping

Lärare: Nina Bäckman, Kerstin Eriksson, m fl.
Tid: 9.00 – 17.00 Lördagarna 24 okt, 21 nov 2020, 23 jan,
20 mars, 24 april 2021 
Pris: 3900 kr inkl. material.

Slöjdhandledarutbildningen syftar till att ge pedagogiska verktyg och metoder till dig som vill slöjda med barn. Vi blandar teori och praktik och efter kursen har du skaffat dig praktisk kunskap i olika slöjdtekniker, en exempelsamling och en uppsättning pedagogiska hjälpmedel.

Kursen passar för dig som vill förmedla slöjdkunskaper till barn i olika sammanhang. Du kan vara pedagog i skola, fritids, kulturskola, museum eller ledare i scouter, kyrka eller förening.

barn 3   barn 2  barn 1

Kursinnehåll:

Första träffen 24 oktober
Hur överför vi traderad kunskap? Förhållningssätt, metoder och hjälpmedel.
Handledarrollen och gruppen. Praktiskt arbete i grupp och enskilt. Tillverkning av
modeller och exempel i halm och textil.

Andra träffen 21 november 
Slöjden som resurs – hållbarhet och återbruk. Tvärkulturella möten – lek, berättande
och musik. Vi tillverkar leksaker och spel.

Tredje träffen 23 januari 
Slöjdens lust och nytta. Vi tovar och väver i ull. Slöjd för årstider och fester. Att arrangera slöjdaktiviteter.

Fjärde träffen 20 mars
Slöjdens utforskande och reflekterande arbetssätt. Vi snickrar en ordskattkista. Likabehandling, norm och funktion.

Femte träffen 24 april
Slöjdens rum ute och inne. Vi hämtar material i naturen och slöjdar ute. Första hjälpen och verktygsvård. Säkerhet och regler.Boka kurs
 1. Ange kursnamn och datum*
  Ange önskad kurs och datum
 2. För och efternamn*
  Ange för och efternamn
 3. Gata*
  Ange gata
 4. Postnummer & Ort*
  Ange postummer & ort
 5. Person nr - Format ååååmmdd-NNNN*
  Ange ert personnummer med alla siffror
 6. Telefon / Mobil*
  Ange telefonnummer
 7. E-mail*
  Ange e-postadress
 8. Önskas annan fakturaadress än ovan angivet ange denna nedan.
 9. fakturaadress
  Invalid Input
 10. Jag önskar i samband med bokningen av kursen även bli medlem.
  Genom det får jag åtkomst till era medlemsförmåner
 11. Jag önskar bli medlem*
  Invalid Input
 12. Medlemsnummer
  Invalid Input

 13. Godkännande*
  Ange att ni godkänner villkoren
 14. Villkor
  Invalid Input
 15. *
  Invalid Input

Högst upp

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss