SAVE THE DATE

SEMINARIUM  LINET SOM FRAMTIDSFIBER

   save the datemindre save the

 

FÖR SLÖJDEN, HANTVERKET, KONSTEN OCH EN HÅLLBAR TEXTILPRODUKTION

5 NOVEMBER 2020 NYA STUDENTHUSET CAMPUS VALLA LINKÖPING

HEMSLÖJDEN I ÖSTERGÖTLAND I SAMARBETE MED LINKÖPINGS UNIVERSITET 

OCH REGION ÖSTERGÖTLAND

 Högst upp

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss