KURS

Lyssna på sidans text

 VERKSTAD 2017

 

Den 30-31 Oktober
Fortbildning och mötesplats

för pedagoger. Med fokus på praktiskt skapande arbete i fyra verkstäder under två dagar. Kursen vänder sig till alla pedagoger som vill få inspiration till ett annorlunda och kreativt arbetssätt. I år arbetar vi med kombinationen slöjd och teknik.
Välkommen!

I den genuina miljön på Hemslöjdsgården i Linköping får du möta slöjdare, makers och inspiratörer.
Du får under deras ledning skapa föremål med olika funktioner.
Under arbetets gång reflekterar vi över hur vi kan använda det praktiska arbetet för att öka elevernas lärande. Hur kan vi integrera olika ämnen som matematik, slöjd och teknik genom att tillverka praktiska föremål? Kan måluppfyllelsen bli bättre om vi låter kropp och händer delta i kunskapsinhämtandet? Kan vi öka delaktigheten genom att använda estetiska lärprocesser.   
Kursen är lämplig som fortbildning för slöjdlärare, fritidspedagoger, bildlärare, tekniklärare och museipedagoger. För 2500 får du delta i fyra verkstäder inklusive material samt fika och middag på kvällen.
Anmäl dig på www.hemslojdeniostergotland.se
Välkommen!

Kursinformation
Kursnamn: Verkstad 2017 DET FUNKAR
Tid 30-31 oktober
Var Hemslöjdsgården, Linköping
Pris 2500kr
Sista anmälnings dag 16 oktober

 


Boka kurs
 1. Ange kursnamn och datum*
  Ange önskad kurs och datum
 2. För och efternamn*
  Ange för och efternamn
 3. Gata*
  Ange gata
 4. Postnummer & Ort*
  Ange postummer & ort
 5. Person nr - Format ååååmmdd-NNNN*
  Ange ert personnummer med alla siffror
 6. Telefon / Mobil*
  Ange telefonnummer
 7. E-mail*
  Ange e-postadress
 8. Önskas annan fakturaadress än ovan angivet ange denna nedan.
 9. fakturaadress
  Invalid Input
 10. Jag önskar i samband med bokningen av kursen även bli medlem.
  Genom det får jag åtkomst till era medlemsförmåner
 11. Jag önskar bli medlem*
  Invalid Input
 12. Medlemsnummer
  Invalid Input

 13. Godkännande*
  Ange att ni godkänner villkoren
 14. Villkor
  Invalid Input
 15. Invalid Input


Högst upp

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss