Styrelsen

Lyssna på sidans text

 

Kontaktinformation till styrelsen. Skriv ett meddelande genom att klicka på namnet.

Namn Befattning
Rolf Eklund Ordförande
Lotta Ahlvar vice ordförande
Birgitta Weibull Sekreterare
Anne- Charlotte Högner Ledarmot
Leif Lundberg Ledarmot
Kenneth Greiff Suppleant
Anna Lindqvist Suppleant
Sofia Lindblom Suppleant
Elsa Danielsson Ordf. Ungdomssekt. Linköping
Sofia Lindblom Ordf. Ungdomssekt. Norrköping
Frida Storm Ord. Ungdomssekt. Motala

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss