Aktuellt från Hemslöjden

ÅRSMÖTE 2019

Östergötlands läns hemslöjdförening håller Årsmöte den.

SLÖJDGALLERIET

eldblå 16 mars-6 april

KÖKSSLÖJD

  KÖKSSLÖJD  

hemslojd

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden bevarar och förmedlar intresset för slöjden

Vi arbetar även för att utveckla slöjden inom länet. Inom föreningarna finns en gedigen kunskap om slöjden och dess lokala särdrag.

Kontakta oss